Kontoavstämningar Upplands Väsby

Dina experter på bokföring och ekonomi!

Kontoavstämningar för företag i Upplands Väsby och hela Stockholm

Pamir redovisningsbyrå är de ägarledda företagens ekonomiavdelning. Vi tar hand om alla de ekonomiska bitarna och hjälper våra kunder även med det de är i behov av, men vi gör även analyser och uppföljningar. De flesta av våra kunder behöver hjälp med de transaktions- och redovisningsmässiga sysslorna i företaget. Självklart skräddarsyr vi en lösning utifrån dina önskemål och behov. Vi erbjuder också rådgivning för dig som planerar att starta eget företag, men även för befintliga företag som är i behov av expertis inom ekonomi och redovisning.

Behöver du och ditt företag i Upplands Väsby hjälp med kontoavstämningar och andra ekonomitjänster? Då har du kommit helt rätt, vi riktar oss till hela Stockholm. Läs gärna mer om vårt företag här och har du några frågor eller funderingar, tveka in på att kontakta oss.

bokföring Upplands Väsby
 • Löpande bokföring
 • Kontoavstämning
 • Upprätta budget
 • Kassaflödesanalys
 • Nyckeltalsanalys
 • Bolagsbildningar
 • Reskontra hantering
 • Kvartalsredovisning
 • Bokslut och årsredovisning
 • Moms- & Skattedeklarationer
 • Faktureringsservice
 • Ekonomisk rådgivning
 • Ekonomikonsulter att hyra
 • Lönehantering
 • Rådgivning

Dina experter på kontoavstämningar och ekonomi i Upplands Väsby

bokföring, bokslut, Kontoavstämningar, Skattedeklaration
Reskontratjänster

Hos oss erbjuds helhetslösningar när det gäller kundreskontra. Vi kan ta hand om din
fakturering, skicka betalningspåminnelser och kontrollera om betalningarna kommit in. Kortfattat sagt är det en heltäckande betalningsuppföljning av företagets kundreskontra och en komplett lösning som rationaliserar era administrativa rutiner.
med andra ord en heltäckande betalningsuppföljning av företagets kundreskontra. Vi registrerar även fakturor som leverantörerna skickar till er, skannar in dem och bevakar att betalningarna har utförts.

Antingen kan vi utföra arbetet på plats hos er eller från våra lokaler i samverkan med er, allt efter behov och önskemål.

Bokföring/Bokslut/Redovisning

Vi konterar dina affärshändelser vid lämpligt tillfälle. När registrering av verifikaten för en period är gjord gör vi ett bokslut. I bokslutsarbetet stämmer vi av olika konton med tillhörande underlag och gör eventuella justeringar. När detta arbete har utförts kan vi ta fram olika utskrifter från bokföringsprogrammet som exempelvis verifikatlista, huvudbok, resultatrapport och balansrapport:

En utskrift av:

– Verifikatlistan visar alla konteringar som har gjorts under perioden. Detta motsvarar företagets grundbokföring (löpande bokföring)

– Huvudboken visar varje konto för sig och vad som har bokförts på dessa under perioden. Här kan man även för varje konto se ingående värden vid periodens början (ingående balans) och utgående värden vid periodens slut (utgående balans).

– Resultatrapporten visar periodens intäkter och kostnader.

– Balansrapporten visar företagets ekonomiska ställning vid periodens slut.

Deklaration

Med relevant skatterådgivning från experter kan ni få en så gynnsam skattesituation som möjligt och spara pengar, vilket i sin tur kan bidra till ökad lönsamhet. Många ägare av mindre företag glömmer t.ex. bort att ta ut ränta när de lånar ut pengar till företaget, eller att ta ut hyra när de har kontor i hemmet. Vi missar inget!

Områden som ni kan få hjälp av oss med, och som är viktiga att tänka på ur skattesynvinkel, är:

 • Val av företagsform vid start av eget företag eller eget bolag
 • Korrekt momshantering vid internationell handel
 • Valet mellan lön och aktieutdelning
 • Val av pensionslösningar och försäkringar
 • Tecknande av leasingavtal för maskiner och inventarier

Mervärdesskatt (moms) är en skatt som många företagare upplever som problematisk. Även om momshanteringen är ganska rak och enkel för oss som arbetar med det, ser verkligheten för en stor andel företagare annorlunda ut, särskilt för dem som bedriver utrikeshandel. Krångliga regelverk som ständigt ändras kan göra momsredovisningen till en utmaning. Att hålla sig à jour med alla dessa förändringar är inte lätt för alla företagare, men vi är experter på det.

De kunder som anlitar oss för att utföra löpande bokföring och bokslut brukar oftast vilja att vi även hjälper till med deklarationen. Detta är en smidig och naturlig avslutning, eftersom vi är insatta i alla siffror. Vi kan hjälpa till med både privata deklarationer och deklarationer för samtliga juridiska företagsformer. Vi är väl insatta i gällande regler och vet vilka blanketter som skall fyllas i och vilka specifikationer som ska upprättas.

Pamir Redovisningsbyrå • Beckasinvägen 20, 197 32 Kungsängen • Tel: 072 - 985 73 70 • info@pamirredovisning.se